דיני אישות השייכים בתשעת הימים

טבילת אשה בשבוע שחל בו

פשוט להיתר אפילו בחמין.  רמ"א סימן תקנא' סעיף יח' 

לרחוץ קודם ההפסק טהרה בערב ט' באב

מותר אפילו בחמין ובלבד שתרחוץ אותו מקום בלבד. משאת בנימין סימן ה' וכ"פ הש"ך סימן קצט' ס"ק יב' 

תשמיש בליל ט' באב

אסור מהדין ואפילו בליל טבילה ידחו למוצאי ט' באב ואת ההכנות לטבילה יעשו במוצאי ט' באב (והאשכנזים רוחצים מעט לפני ט' באב וגם אחרי) 

טבילה במוצאי ט' באב

מוצאי ט' באב הטבילה מותרת אפילו בחמין (אף 

לאשכנזים שאין רוחצים עד י' באב בחצות) 

תשמיש בליל עשירי באב

תשמיש בליל עשירי באב (כשאין זה ליל טבילה) מותר. אולם הכנה"ג כתב דטוב להחמיר. ומיהו במקום צורך כגון ביוצא לדרך וכדומה אף הוא התיר. 

ברור שאם יצרו תוקפו יש להקל בפשיטות. 

יש להוסיף דלפי הרפואה אין לשמש אחרי צום וכן ראיתי בספר כי בא מועד 

בברכה

אלון בן שבת

שתף עם חברים

שתף עם חברים

תורמים לכתר תורה ושומרים על הטהרה

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

התייקרות תשלומי מיסים בשנת השכירות

פתיחת מקרר בשבת

האם מותר לחתוך ענב בסכין בשבת

הוראות איפור לטובלות השנה בראש השנה

אמירת קדיש בתיקון ליל שבועות

קבלן שיפוצים שקבע מחיר ולא הזכיר את המע"מ

ההילולא

של רבי יצחק אבוחצירא

ההילולא הגדולה שתתקיים השנה ברוב פאר והדר.
אל תפספסו!

להשתתפות בהילולא חייגו- 058-648-9827

העלון השבועי

מבית כתר תורה- בו תקבלו כל שבוע מאמרים נפלאים מפרשת השבוע, הלכה למעשה בענייני השעה, סיפורים מקורות חייהם של גדולי ספרד ועוד. תוכלו גם להקדיש את העלון לזכות יקיריכם.